Strängnäs

Om föreningen

Föreningen bildades 8 mars 1944 i slutet av andra världskriget för att stärka det nordiska samarbetet och stödja våra nordiska vänner under krigsåren. Alla ville vara med och i styrelsen trängdes stadens honoratiores. Till ordförande valdes biskop Gustaf Aulén men där kunde vi också se rektor Bertil Malmrot och hans maka föfattarinna Berit Spong, samt butiksföreståndaren August Nilsson och trädgårdsmästaren John Månsson bland de 20 ledamöterna. Det var således genomgående väkända personer som var pionjärer. Här kan du läsa mer om styrelsen.

Nordenföreningarna har under årens lopp med stöd från bl a Nordiska ministerrådet arbetat med att stärka den nordiska identiteten och inspirera till olika former av samverkan mellan Föreningen Norden och skolor, kulturföreningar, bibliotek etc. I Strängnäs har vi t.ex. ett mycket gott samarbete med Multeum.

Föreningen Norden är den enda organisation som har nordiskt samarbete och utbyte som sin huvuduppgift. Det nordiska vänortssamarbetet har, på grund av att genomförda kommunsammanslagningar skapat vissa problem, tidvis gått både upp och ned.

Strängnäs vänorter

Leikanger i Norge

Kisko, Murla (Salo) och Sagu i Finland

Ribe (Esbjerg) i Danmark.

”Varje  enskild förbindelse, som knyts från människa till människa i Norden är kanske en tunn tråd, men tillsammans utgör de ett band som aldrig kan sönderrivas” (Rickard Sandler, landshövding).

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.